బం చిక్ బం బం చెయ్యు బాగా..... - MicTv.in - Telugu News
mictv telugu

బం చిక్ బం బం చెయ్యు బాగా…..

June 21, 2017

యోగా అనగంనే మనకు టక్కున గుర్తొస్తడు రాందేవ్ బాబా,పెయ్యిల మొత్తం స్ప్రింగులు ఉన్నట్టే ఎటూవడ్తె అటూ బాడీతోని సర్కస్ ఫీట్లు జేస్తుంటడు,ఆడీడ యోగాలు జేస్కుంట, శెట్లమందులు అమ్ముకుంట బాగనే సంపాయిస్తున్నడనుకోండి అది వేరే విషయం,ఈయల్ల దునియా యోగా దినోత్సవంయోగా గొప్పతనాన్ని అందర్కి తెలియజెయ్యాల్నని రాజకీయనాయకుల కాడికెళ్లి సిన్మయాక్టర్లు,యోగా గురువులు శిన్నగ తన్లాడుతలేరు…ఇయ్యాల్ల ఏ మైదానం జూడు ఏ స్టేడియం జూడు అంత యోగమయమే.అందరు కింద శెద్దర్లు పర్సుకొని సక్లం ముక్లం బెట్టుకొని యోగాలే యోగాలు ఆసనాలే ఆసనాలు.మనదేశంలనే గాదు అమెరికా బ్రిటన్ అన్కుంట దున్యమీదున్న మస్తు దేశాలల్ల ఈయల్ల యోగాను యాగంలెక్క జేస్తున్రు అన్కోన్రి.

ప్రధాన మంత్రి మోడీ సారైతే ఉత్తరప్రదేశ్ రాజధాని లక్నోల వెట్టిన యోగా కార్యక్రమంల అద్దగంట ఆనవడ్డగుడ యోగాసానాలేసుడు మానలె,ఆనల తడిస్తే ఏమైతది మాఅంటె సడ్దైతది..అయితాయె యోగకంటెక్కోనా అని అట్లనే కూసోని ఆసనాలేశిండు సారు,యోగా గింతగానం జేస్తడు గావట్టే ఏ కార్యక్రమంలగానీ హుషారుతోని పాల్గొంటడు గావచ్చు సారు.

అదేదో సిన్మల డైరెక్టర్ రాఘవేందర్ రావు ఒక పాటల సూపిచ్చిండు కదా..బంచిక్ బం బం చెయ్యుబాగా వొంటికి యోగా మంచిదేగా లేజీగ వొళ్లు పెంచుకోక నాజ్జూగ ఉండు తీగలాగ,గాపాటను జూశి అప్పట్ల శానమందే యోగాను శుర్వుజేశిన్రు.మరి ఎంతమంది తు తు మంత్రంగ ఒకటి రొండు దినాలు జేశి ఇడ్శిపెట్టిన్రో గనీ ఇప్పటిసుందైన అందరు మంచిగ దినాం ఓ పది పదిగేను నిమ్శాలు యోగా జెయ్యున్రి,ఎందుకంటే గీ రోజులల్ల ప్రతీ మన్షికి బొచ్చెడు టెక్షన్లు ,పైసలున్నోనికైనా లేనోనికైనా అందర్కి ఫిరీగ , అల్కగ.. ఉన్న జాగల్నే జేస్కునే అద్బుతమైన సాధనం యోగా ,ఏం లేదు కింద పర్సుకోనీకి ఓ శెద్దరి కొన్ని యోగాసనాలు తెలిస్తే సాలు ఆరోగ్యం ఎక్కడికోకుంట మీ దగ్గర్నే ఉంటది,ఆ రోగం ఈ రోగం అన్కుంట మీరు దవాఖాన్ల పొంటి తిర్గే తిప్పలు తప్పుతయ్,మీకు ఎట్ల జెయ్యాల్నో తెల్వకపోతే యూటూబ్ తెర్వున్రి..మస్తు మంది యోగా గురువులు శెద్దరి పర్సుకొని తయారుగుంటరు మీకు శెప్పనీకి.

యోగా జేస్తే పెయ్యిల రోగాలు పోవుడే కాదు మన్సులున్న మలినాలు మామమయ్యి మన్సు నిమ్మలవడ్తదట,అంతెందుకు రాందేవ్ బాబా సాముల వార్ని సూడిన్రి పొయ్యిల బొక్కలు లేనట్టు శెంగ శెంగ ఎట్ల దుంకుతడో…సాములవారంటే ఇరవై నాల్గుగంటలు అదే పనిలుంటడు గావట్టి గట్ల తయారైండు,గంత టైం మనదగ్గరెక్కడుంటది గనీ…రోజుకు ఓ అద్ద గంట యోగాకు కేటాయించున్రి ఆయ్నదాంట్ల సగమన్న తప్పకుంటైతరు.ఏమో యోగా జేస్తే సాములవారికి అచ్చినట్టు..మస్తు మస్తు బిజినెస్ ఐడియాలు గుడ అస్తయేమో ఎవ్వలికి దెల్సు.