ఇంకీ పింకీ పాంకీ...బలయ్యింది డాంకీ...! - MicTv.in - Telugu News
mictv telugu

ఇంకీ పింకీ పాంకీ…బలయ్యింది డాంకీ…!

July 7, 2017

ముందు నువ్వు మాకోసం సచ్చిపో…అటెన్క నువ్వూ.. నీఆత్మ నారాజ్ గాకుంట పేద్ద విగ్రహం వెట్టిస్తా అన్నడట ఎన్కటికెవడో దయగల్ల మారాజు.అచ్చం అట్లనై ఐంది చైనాల గుడ,చైనాలున్న ఓ జూపార్కు..రొండు నెల్ల కింద మొత్తం లాసుల నడుస్తుందట,నీయవ్వ ఇదేందిరో..మన్షిగుడ జంతువునుండే పుట్టిండని పబ్లిక్ అందర్కి అర్ధమైపోయి, ఒకలినొకలు సూస్కుంట కూసున్రా ఏంది..జూల జీవరాశుల్ను సూడనీకి జనాలు ఎవ్వలస్తలేరు,అని గ జూపార్కు ఓనర్లంత మస్తు ఫీల్ అయ్యిన్రట,ఎంబట్నే ఓ బోర్డు మీటింగ్ వెట్కొని చర్చించుకున్నరు..

మరి లోపట ఏమైందో ఏమోగనీ,కోపంతోని బయిటికచ్చి…అత్త మీదకోపం గాడిదమీద జూపిచ్చినట్టు..ఓ గాడిదను తీస్కపొయ్యి రొండు పులుల నడిమిట్ల ఇడ్శిపెట్టిన్రు..ఇంకేముంది గాడిద పానం గంగల…పులులు గ గాడిదను దావతి జేస్కున్న వీడియోలు కంప్యూటర్ల కెక్కినయ్,ఇగ ఆళ్లోమాట ఈళ్లో మాట అనెవర్కు.గ జూపార్కోళ్లు అందర్కి క్షమాపణ జెప్పిన్రట,బతికున్న గాడిదను పులుల నడిమిట్లిడ్శిపెట్టుడు మాతప్పే మన్నించున్రి అని మస్తు ఫీల్ అయ్యిన్రట…కాని కొందరి కోపం సల్లారక ఇంకా శిర్రు బుర్రు మనెవర్కు…గ గాడిద విగ్రహాన్ని జేపిచ్చి జూల వెట్టిన్రు జూపార్కోళ్లు,ఇట్లనన్న అందరు నిమ్మలవడ్తరు..గ గాడిద ఆత్మగుడ శాంతిస్తదని,ఎన్ని విగ్రహాలు వెట్టినా ఎన్ని కన్నీళ్లు గార్శినా పోయిన పానం తిర్గస్తాది.గది చైనా గావట్టి బత్కిపోయిన్రు,అదే మనతాడైతనా… గాడిదను సంపుతార్రా గాడ్దికొడ్కా…అని బ్లూ క్రాసు,అమలక్కసొంటోళ్లు ఆ జూపార్కోళ్ల బూరు వీకి శారుగాద్దురు.